Community

De vijftien voorzitters gaan met hun club de kern vormen van een online netwerk dat het bestuurlijk en organisatorisch kader van alle sportverenigingen in Nederland gaat verbinden.

Nieuw online platform

 

Het doel van deze nieuwe community van en voor sportbestuurders:

  • Meer uitwisseling van kennis en ervaring.

  • Meer onderlinge advisering en dienstverlening.

  • Meer samenwerking.

En dat alles over de grenzen van gemeenten heen en tak van sport overstijgend.

In het voorjaar van 2018 is een nieuw online platform gelanceerd. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar er is al veel interessante informatie te vinden, waaronder aanvullende informatie bij de praktijkvoorbeelden uit het ideeënboek.

Uitgaven

 

In het najaar van 2018 is de uitgave Samen Sterk gepland, een praktische handleiding voor verenigingen die willen fuseren. Dat boek wordt in de voorverkoop met korting aangeboden en kan in de webwinkel van NL Sportclub worden besteld.

 

Later zullen ook andere uitgaven verschijnen waarin kennis en ervaring uit de verenigingspraktijk rond specifieke thema’s wordt gebundeld. Dat zullen uitgaven zijn met invalshoeken als:

  • Clubs in crisis

       Hoe om te gaan met fraude, vandalisme, inbraak, brand, seksueel misbruik, enz.

  • Allemaal anders

       Over omgang met verschillende categorieën leden.

  • Kassa voor de club

       Geld verdienen in kantine, slimme besparingen, acties, sponsoring, fiscale voordelen, enz.

 

In alle gevallen gaat het om bundeling van kennis, ervaring en inzichten uit de dagelijkse praktijk van clubs. En ook zal er steeds een aanbod voor presentaties en interactieve sessies aan worden gekoppeld.

Om kennisdeling te bevorderen en samenwerking te stimuleren zullen lokaal en regionaal ook bijeenkomsten worden geprogrammeerd.

Bij dit alles zal NL Sportclub vanzelfsprekend de samenwerking zoeken met sportorganisaties, sportservices, overheden, bedrijven en fondsen. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

© 2020 Stichting NL Sportclub